• HUMABO

    Speciaalbouw

Bij Holland-Utrecht is besloten om een certificeerbaar VCA (Veiligheids Checklijkst Aannemers) systeem op te zetten en in te voeren. Dit om op een gestructureerde en steeds terugkerende manier veiligheids,- gezondheids en milieuzaken (VGM) te beheersen en te verbeteren. Dit heeft weer als doel om de meest optimaal mogelijke werkomstandigheden te creëren voor onze medewerkers. Tevens zijn wij met een gecertificeerd VCA systeem een waardevolle partner voor opdrachtgevers. Dit systeem wordt opgesteld volgens de eisen van de VCA* (Veiligheids Checklist Aannemers) (versie 2017/6.0) en is van toepassing op alle uitvoerende werkzaamheden van Holland-Utrecht.

Mocht u, ondanks onze inspanningen, onveilig handelen, of een onveilige situatie tegenkomen, dan verzoeken wij u deze te mailen naar veiligheid@holland-utrecht.nl