• Werkzaamheden

    Dienst 3

  • HUMABO

    Speciaalbouw

Besturingstechniek en Automatisering

Alles wat repeterend is, alles wat beveiligd moet worden, alles wat nauwkeurig moet: Automatiseren kan een goede oplossing zijn! Humabo heeft zelf de capaciteit om de automatisering te engineeren, te bouwen en te programmeren.

We maken hierbij gebruik van hoogwaardige PLC techniek van Siemens. Hiervoor hebben we zelf de licenties van TIA Portal en ook de ervaring en de onderdelen op voorraad.

Besturingsschermen

Voor de bediening zijn knoppenkastjes mogelijk, maar ook bedienschermen. Voor de meeste toepassingen is een combinatie het beste. De bedienschermen, ook wel HMI schermen genoemd, hebben eindeloos veel mogelijkheden en kunnen ook indien gewenst op afstand via internet worden benaderd en bediend.